Prístroj Cellu M6 Integral je vybavený vysoko sofistikovanou ošetrujúcou hlavicou, ktorá vytvára pomocou sania kožný záhyb. Ten je následne vystavený mechanickému pôsobeniu dvoch motorizovaných valčekov. Efektívnosť endermológie klinicky spočíva v pôsobení na kožné a podkožné štruktúry, ako je spojivové a tukové tkanivo.